Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályokban foglaltakra figyelemmel ezúton tájékoztatjuk Önt személyes adatainak általunk végzett kezelésről az alábbiak szerint:

 1. Az adatkezelő
  1. Az adatkezelő megnevezése: EQUILOR Alapkezelő Zrt.
  2. Az adatkezelő székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
  3. Az adatkezelő e-mail címe: ewo@eqa.hu

A hírlevélszolgáltatás igénybevételével járó adatkezelés

 1. Az adatkezelő ezen adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A kezelt személyes adatok kategóriái:
  1. az Ön neve,
  2. az Ön e-mail címe.
 3. Az adatkezelés célja: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információ nyújtása Önnek hírlevelek e-mailben történő küldése útján, közvetlen üzletszerzés az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások esetében hírlevelek e-mailben Önnek történő küldésével.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik személy címzett részére.
 6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kívánja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 7. Sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor.
 8. Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.
 9. Az Ön személyes adatainak szolgáltatása
  1. nem jogszabályon alapul;
  2. nem szerződéses kötelezettségen alapul;
  3. szerződés kötésének nem előfeltétele.
 10. Ön nem köteles személyes adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Ön nem fogja megkapni az adatkezelő hírlevelét.

A hírlevélszolgáltatás igénybevétele esetén vezetendő nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatkezelő ezen adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A kezelt személyes adatok kategóriái:
  1. az Ön neve,
  2. az Ön e-mail címe.
 3. Az adatkezelés célja: a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén jogszabály által előírtan vezetendő nyilvántartás naprakészen tartása.
 4. Az adatkezelés jogalapját az képezi, hogy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik személy címzett részére.
 6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kívánja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 7. Sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor.
 8. Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Ön hírlevélszolgáltatás igénybevételével járó adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.
 9. Az Ön személyes adatainak szolgáltatása
  1. nem jogszabályon alapul;
  2. nem szerződéses kötelezettségen alapul;
  3. szerződés kötésének nem előfeltétele.
 10. Ön nem köteles személyes adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Ön nem fogja megkapni az adatkezelő hírlevelét.

A visszahívás iránti kérés teljesítése céljából történő adatkezelés

 1. Az adatkezelő ezen adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A kezelt személyes adatok kategóriái:
  1. az Ön neve,
  2. az Ön telefonszáma,
  3. az Ön e-mail címe.
 3. Az adatkezelés célja: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információ nyújtása Önnek telefonos egyeztetés útján, közvetlen üzletszerzés az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások esetében az Önnel folytatandó telefonos egyeztetés útján, valamint a visszahívás iránti kérésének beérkezéséről visszajelzés adása e-mail útján.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
 5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik személy címzett részére.
 6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kívánja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 7. Sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor.
 8. Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.
 9. Az Ön személyes adatainak szolgáltatása
  1. nem jogszabályon alapul;
  2. nem szerződéses kötelezettségen alapul;
  3. szerződés kötésének nem előfeltétele.
 10. Ön nem köteles személyes adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal következménnyel jár, hogy az adatkezelő nem fog tudni hívást kezdeményezni abból a célból, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan információt nyújtson Önnek telefonos egyeztetés útján.

A visszahívás iránti kérés esetén vezetendő nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatkezelő ezen adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 2. A kezelt személyes adatok kategóriái:
  1. az Ön neve,
  2. az Ön telefonszáma,
  3. az Ön e-mail címe.
 3. Az adatkezelés célja: a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén jogszabály által előírtan vezetendő nyilvántartás naprakészen tartása.
 4. Az adatkezelés jogalapját az képezi, hogy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 5. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik személy címzett részére.
 6. Az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kívánja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 7. Sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor.
 8. Az Ön személyes adatait az adatkezelő az Ön visszahívás iránti kérés teljesítése céljából történő adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.
 9. Az Ön személyes adatainak szolgáltatása
  1. nem jogszabályon alapul;
  2. nem szerződéses kötelezettségen alapul;
  3. szerződés kötésének nem előfeltétele.
 10. Ön nem köteles személyes adatait megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az adatkezelő nem fog tudni hívást kezdeményezni abból a célból, hogy az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan információt nyújtson Önnek telefonos egyeztetés útján.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban leírt adatkezelések közös szabályai

 1. Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérje, Ön tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz. Ezen jogait részben az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez használt felületen, részben azon a helyen gyakorolhatja, ahol az adatkezelő az Ön személyes adataihoz hozzájutott, részben azon a helyen, ahol Ön a hozzájárulását megadta, valamint minden esetben az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött levél vagy e-mail útján, továbbá a(z) ewo@eqa.hu e-mail címre küldött e-mail útján is.
 2. Amennyiben az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi, Önnek joga van hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ezen jogait részben az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez használt felületen, részben azon a helyen gyakorolhatja, ahol az adatkezelő az Ön személyes adataihoz hozzájutott, részben azon a helyen, ahol Ön a hozzájárulását megadta, valamint minden esetben az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött levél vagy e-mail útján.
 3. Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére közvetlen üzletszerzési célból kerül sor, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak ezen célból történő kezelésével szemben.
 4. Önnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.