Alapfogalmak

A

Alakzat

A technikai elemzés egyik eszköze. A grafikonon az árfolyamok mozgása különböző formákat rajzol ki, melyek alakzatokat formáznak/adnak ki. Ezek segítségével következtethetünk a kialakuló folyamatokra.

Alapbetét

Határidős, vagy bármilyen származékos kereskedés esetén az a tőkemennyiség, amely egy pozíció megnyitásához szükséges. (=Margin)

Alátámasztás

Más néven support. A technikai elemzésben használt vonal, amely múlt értékeiből kiindulva meghatároz egy alsó szintet, amin az árfolyam várhatóan nehezen tud majd átjutni.

Aranystandard módszert

Arany alapú pénzrendszer, amelyben a különböző országok devizáit az aranyhoz kötödik, meghatározott átváltási arányokkal.

Arbitrázs

Két egymással kapcsolatban lévő piacon egy időben lebonyolított üzletek, melynek célja a különböző eltérésekből adódó kockázatmentes hozam kihasználása. (A felgyorsult információáramlásnak köszönhetően igen ritka az ilyen lehetőség manapság.)

Ask

Az árfolyam jegyzésnek az Eladási oldala, vagyis az az árfolyam, amelyen vásárolni tudunk. (=offer)

Azonnali ügylet

Azon megegyezés melyben a felek azonnali (piacspecifikusan 1-5nap közötti) elszámolásról állapodnak meg. (=spot)

Árjegyzés

A vétel és eladás lehetőségének egyidőben történő felkínálása, melyen a partner dönthet, hogy kíván-e üzletet kötni.

Árutőzsde

Az árutőzsde a tőzsde azon fajtája, ahol csak árukkal (homogén termékkel), illetve azok határidős kontraktusaival kereskednek.

B

Bank of England

Az Egyesült Királyság központi bankja, amely 1694 óta bankjegykibocsátási joggal bír.

Bankközi piac

A kereskedelmi bankok egymás közötti üzletkötéseinek helyszíne.

Bear market

Olyan piaci hangulat, amikor az árfolyamok tartós csökkenése figyelhető meg. (Egyre gyakoribb a magyarosított megjelenése, vagyis a "Medve piac")

Bearish

Olyan befektető, aki az árfolyamok csökkenésére számít. (Ritkán, de a "Medvék" kifejezést is használják rájuk)

Befektetési bank

A befektetési bankok (investment bank, merchant bank) nevét sokan félreértik: maguk nem, vagy legalábbis nem hosszútávon fektetnek be cégekbe, értékpapírokba, hanem "átfolyatják" magukon - vagyis csak közvetítik - a pénzt, illetve a tőkét (a megkülönböztetés a források futamidejére vonatkozik). Szerepük elsősorban a hosszúlejáratú források közvetítése, vagyis kötvények és részvények kibocsátásának szervezése, azok adásvétele saját számlára vagy megbízás alapján. Szintén fontos a vállalati átalakulások (felvásárlás, összeolvadás, átszervezés, részek értékesítése) szervezése, és a tanácsadás ilyen ügyfeleknek.

Bid

Az árfolyam jegyzésnek a Vételi oldala, vagyis az az árfolyam, amelyen eladni tudunk.

Big figure

A felgyorsult kereskedésnek köszönhetően a devizapiaci jegyzésekkor gyakran csak az utolsó két számjegy (small figure) kerül említésre az árfolyamnak. Big figure-nek nevezzük az előtte lévő számjegyeket. Páldául egy 1.4425 / 1.4435-ös EURUSD jegyzésnél az üzletkötő csak annyit mond 25-35 az ár. Ez a small figure. A Big figure pedig az 1.44.

Brokerage

Jutalék (=Comission)

Bull market

Olyan piaci hangulat, amikor az árfolyamok tartós emelkedése figyelhető meg. (Egyre gyakoribb a magyarosított megjelenése, vagyis a "Bika piac")

Bullish

Olyan befektető, aki az árfolyamok emelkedésére számít. (Ritkán, de a "Bikák" kifejezést is használják rájuk)

Bázis (elöl álló) deviza

A devizapárnak azon eleme, amelynek 1 egységére vetítve a másik devizában az árfolyamát kifejezzük. EURHUF esetében 1 euróra vetítve jelenítjük meg, hogy mennyi forintot ér adott pillanatban.

Bázispont

A kamatláb 1 százaléka. Amikor 50 bázispontos jegybanki kamatcsökkentésről beszélünk, akkor az 0.5%-os mérséklést jelent.

C

Chart

Másnéven Grafikon. A grafikon a diagram egyik fajtája, amely két változó kapcsolatát egy derékszögű koordinátarendszerben ábrázolja. Jelen esetben az x tengely mindig az időt, az y tengely pedig az árfolyamot jelöli.

Chartista

A technikai elemzőkre használt elnevezés, akik a piaci döntéseiket a grafikonok jelzései alapján hozzák meg.

Comission

Jutalék (=Brokerage)

Cross rate

Két nem hazai fizetőeszköz egymással szemben jegyzett árfolyama (=Keresztárfolyam).

D

Day-trade

Napon belüli kereskedés, vagyis amikor az ügyletnek a vételi és eladási lába is ugyanazon a kereskedési napon történik meg.

Dealer

A bankközi piacon tevékenykedő üzletkötő, általában valamely kereskedelmi bank alkalmazottja.

Defláció

Az infláció ellentéte, vagyis amikor a fogyasztói kosár termékeinek árai tartósan csökkennek.

Dematerializálás

Az értékpapírok fizikai formájának megszűnése, amitől kezdve az értékpapírok csak elektronikus formában szerepelnek.

Depo ügylet

Pénzpiaci hitel/betét ügylet.

Derivatív piac

Származékos piac (határidős, vagy opciós), ahol az árfolyam mindig egy alaptermék ármozgásától függ.

Derivatíva

Származtatott termék, amelynek értéke valamely más eszköz értékétől függ.

Deviza

Külföldi fizetőeszközre szóló követelés (általában valamilyen számlán elhelyezett pénz)

Diszkontálás

Egy jövőbeni pénzmozgás jelenértékének kiszámítása (esetleg kifizetése) az adott piaci környezet kamatainak segítségével

E

Ellenállás

Technikai elemzés által jelzett szint, amely a múltban alakult mozgásokból adódóan megállíthatja egy árfolyam emelkedését, vagy legalábbis megnehezíti azt. Áttörése viszont felgyosíthatja a további áremelkedést.

Elszámolási (hátul álló) deviza

A devizapárnak azon eleme, amelyben kifejezzük a másik deviza 1 egységére vetített értékét. EURHUF esetében forintban adjuk meg hogy 1 euró mennyit ér adott pillanatban. (=jegyzett deviza)

Elszámolóház

A tőzsdékkel együttműködésben dolgozó intézmény, melynek feladata a pénzmozgások teljesítése, a letétek gyűjtése, a napi elszámolások végrehajtása. (=Klíringház)

Értéknap

Az ügylet elszámolásának napja.

Értéktőzsde

Az értéktőzsde az értékpapírok koncentrált, meghatározott szabályok között működő piaca. Általában olyan termékek piaca, ahol a fizikai szállítás nem lehetséges.

F

FX

Devizakereskedés, vagy maga a devizapiac angol (illetve nemzetközileg is használt) rövidített elnevezése. (=Foreign Exchange)

Fedezeti érték

A határidős (vagy egyéb tőkeáttételes) ügyleteknél a kötés ellenértékének csak egy részét kell letétbe helyezni, amely az árfolyamváltozásból adódó esetleges veszteségek biztosítékául szolgál.

Fedezeti ügylet

Olyan üzletkötés, amelynek elsődleges célja nem a profitszerzés, hanem egy másik piacon történt megállapodás bizonyos kockázatainak megszüntetése. Például az exportőr/importőr ilyen ügylettel küszöbölheti ki az árfolyamkockázatát, míg egy gabona termelő csökkentheti a jövőbeni árfolyamalakulás kockázatát.

Fedezetvizsgálat

A kereskedési partner által végzett vizsgálat, amely a tőke mennyiségének és a fedezeti értékek összehasonlításából áll.

Felértékelés

Valamely, nem szabad lebegésű devizának más valutákhoz, vagy egy valutakosárhoz mért értékének a mesterséges növelése.

Fibonacci vonalak

Leonardo Fibonacci (1170-1250) olasz matematikus által készített számsor érdekessége, hogy az egymást követő számokat egymással elosztva, az aranymetszés értékéhez konvergáló számokat kapunk. Az ebből kalkulált
százalékos értékeket használják a technikai elemzésben a korrekciók mértékének előrejelzésére.

Fiskális politika

Az állam költségvetési politikája, vagyis a bevételek (elsősorban adók) és a kiadások (állami beruházások) szabályozása, amellyel az egész nemzetgazdasági teljesítményre komoly hatással van.

Foreign exchange

Devizakereskedés, vagy maga a devizapiac angol (illetve nemzetközileg is használt) elnevezése. Gyakran használt rövidítése: FX

Forró tőke

Azon befektetési tőke, amely elsősorban gyors haszonszerzés céljából nagyobb kockázatot vállal, de a veszélyek megjelenésével azonnal kivonásra kerül egy-egy területről.

Forward ügyletek

A határidős üzletkötéseknek azon fajtája, amely az OTC, vagyis tőzsdén kívüli piacon kerül megkötésre.

Fundamentális elemzés

Elsődlegesen makrogazdasági eseményeket és várakozásokat figyelembe véve értékeli a helyzetet.

Futures ügyletek

Valamely tőzsdén megkötött határidős üzlet.

H

Határidős piac

Ahol az alaptermékekre épülő derivatív piacon bármilyen későbbi határidőre lehet üzletet kötni.

Határidős ügyletek

Amikor a szabványosított termékekre kötött megállapodás egy későbbi határidőre történik.

Hedge fund

Tőkeáttétellel működő, nagy kockázatot felvállaló alapok, melyek az elmúlt évek nagy válsága előtt rendkívül népszerűek voltak a fejlett tőkepiaccal rendelkező országokban, különösen az USA-ban. A hedge fundok jellemzően a határidős piacok szereplői, mind vételi, mind eladási pozíciót szívesen felvállalnak.

Hedge ügylet

Olyan üzletkötés, amelynek elsődleges célja nem a profitszerzés, hanem egy másik piacon történt megállapodás bizonyos kockázatainak megszüntetése. Például az exportőr/importőr ilyen ügylettel küszöbölheti ki az árfolyamkockázatát, míg egy gabona termelő csökkentheti a jövőbeni árfolyamalakulás kockázatát.

I

If done

Megbízás típus, amely az angol elnevezésből adódóan olyan kapcsolatot jelöl két, vagy több megbízás között, hogy az alap megbízás teljesülése szükséges ahhoz, hogy a többi életbe lépjen.

Indikátor

Technikai elemzés egyik eszköze, amely valamilyen matematikai képlet segítségével számolható az árfolyamokból és bizonyos értékeinek elérése vételi, vagy eladási jelzést adhat.

Infláció

Az árak tartós emelkedése, amely a fogyasztói árindex (vagyis egy vásárlói kosár árainak) emelkedéséből kalkulálható.

Instrumentum

Termék

Intervenció

A központi bank nyíltpiaci beavatkozása a hazai fizetőeszköz árfolyamának alakulásába. A bankközi piacon eladóként, vagy vevőként megjelenve gyengíti, vagy erősíti a devizát.

Intervenciós sáv (árfolyamsáv)

Amennyiben az árfolyamrendszer nem engedi a deviza szabad lebegését, a jegybank meghatározhat egy intervenciós sávot, amelynek alján és tetején is garanciát vállal a beavatkozásra, vagyis az árfolyamnak a sávon belüli mozgását próbálja biztosítani. (Természetesen nem egy példa volt már rá, hogy a piac támadást indított az ellen, hogy a jegybank esetleg nem tudja majd tartani a vállalt árfolyamszintet.)

Interveniál

A központi bank eladóként, vagy vevőként megjelenik a bankközi piacon, hogy ezzel gyengítse, vagy erősítse a hazai devizát.

J

Jegyzett deviza

A devizapárnak azon eleme, amelyben kifejezzük a másik deviza 1 egységére vetített értékét. EURHUF esetében forintban adjuk meg hogy 1 euró mennyit ér adott pillanatban. (=elszámolási deviza)

K

Kamatkülönbözet

Két deviza piaci kamatai közötti különbség.

Kapitalizáció

Más néven piaci érték, azt mutatja meg, hogy az adott cég (vagy akár egész tőzsde) az éppen aktuális árfolyamokon számolva mennyit ér, ha minden részvényt figyelembe veszünk.

Keresztárfolyam

Két nem hazai fizetőeszköz egymással szemben jegyzett árfolyama (=Cross rate)

Kincstárjegy

Az állam által kibocsátott, maximum 1 éves lejáratú értékpapír, mely lehet diszkont típusú, amikor a névérték alatti árfolyamon lehet megvásárolni, és lejáratkor a névértéket fizeti vissza, vagy pedig kamatozó típusú, amikor a futamidő végén a névértékre számított előre meghatározott kamatot fizet.

Kitettség

A kockázat mérésének egy módja. Azt mutatja meg, hogy adott termékben, vagy devizában mekkora pozícióval rendelkezünk, vagyis az egységnyi árrelmozdulásra milyen mértékű tőke változással kell számolnunk.

Kitörés

A technikai elemzés egyik alapvető kifejezése, melyet akkor használunk, ha egy fontosnak tekintett ellenállási, vagy alátámasztási szinten határozottan átlép az árfolyam.

Klíringház

A tőzsdékkel együttműködésben dolgozó intézmény, melynek feladata a pénzmozgások teljesítése, a letétek gyűjtése, a napi elszámolások végrehajtása. (=Elszámolóház)

Kontraktus

Tőzsdei kereskedésben létrehozott szabványosított termék, melynek specifikációját, illetve egységnyi méretét az adott tőzsde határozza meg.

Konvertibilis valuta

A nemzetközi pénzpiacon elméletileg bárhol, bármely valutára átváltható valuta.

Konverzió

Deviza átváltása bármely másik devizára.

Korrekció

Hosszabb idejű egyirányú árfolyammozgást követően kialakuló, rövidebb idejű, ellentétes irányú árfolyammozgás.

Korreláció

Más néven együttmozgás. Azt mutatja meg, hogy adott termék egyirányú mozgása milyen mértékben hat egy másik termék mozgására.

Kétoldali árjegyzés

A kereskedési partner, legyen az bank, tőzsde, vagy közvetítő, egy időben ad vételi és eladási ajánlatot is, vagyis anélkül kérhet az ügyfél árat, hogy elárulná tényleges üzletelési szándékát.

Kötés nap

Az a kereskedési nap amikor az üzletkötés megtörtént.

Központi bank

Egy ország első számú bankja, amely a hazai fizetőeszköz kibocsátásának jogával bír, és Monetáris politikájával igyekszik biztosítani annak stabilitását.

L

LIBOR

A legjelentősebb londoni bankok jegyzéséből kalkulált bankközi referencia kamatlábak. (London Interbank Offered Rate)

Lebegő árfolyamrendszer

Más néven rugalmas árfolyamrendszer lényege, hogy a deviza értékét alapvetően a piaci kereslet kínálat határozza meg, és nincs olyan előre meghatározott érték, ahol a jegybank beavatkozna az árfolyam alakulásába.

Leverage

ld.: Tőkeáttétel

Lezárás

Egy nyitott pozíciónak az azonos mennyiségű és ellentétes irányú kötéssel történő megszüntetése, vagyis az árfolyamkülönbözetének elszámoltatása.

Leértékelés

Valamely, nem szabad lebegésű devizának más valutákhoz, vagy egy valutakosárhoz mért értékének a mesterséges csökkentése.

Likviditás

A likviditás alapvetően a pénzzé tehetőség mértékegysége, vagyis azt mutatja, hogy adott termék milyen gyorsan és hatékonyan adható el a piacon. Amennyiben azonban egy piac tulajdonságaként beszélünk likviditási fokról, akkor a szereplők minél nagyobb száma és aktivitása eredményezheti a minél magasabb likviditást.

Long

Vételi pozíció.

Longolás

Vételi megbízás adása.

M

Majors

A legfontosabb devizakeresztek szakzsargonban használt gyűjtő neve.

Margin

Határidős, vagy bármilyen származékos kereskedés esetén az a tőkemennyiség, amely egy pozíció megnyitásához szükséges. (=Alapletét)

Margin call

Amennyiben az árfolyam változásából adódó kalkulált veszteség meghalad egy szintet, akkor a kereskedési partner felszólíthat a margin (vagy alapletét) feltöltésére, vagyis a tőke pótlását kéri.

Mark-to-market értékelés

Egy nyitott pozíció aktuális piaci áron történő értékelése, vagyis a feltételes eredmény kiszámítása, amennyiben a pozíció az adott pillanatban zárásra kerülne.

Market maker

Olyan piaci szerelő, aki vállalja, hogy a kereskedés legnagyobb részében kétoldali árjegyzéssel biztosítja a piac likviditását.

Megbízás

A befektetési piacokon az üzletkötés alapjául szolgáló, ügyfél által adott szándéknyilatkozat, amelyben meghatározza, hogy milyen termékre milyen irányú üzletkötést, milyen árfolyamon kíván kezdeményezni.

Megbízást kitesz

Az ügyfél a kereskedési partnernek továbbítja kereskedési szándékát, annak pontos paramétereivel.

Monetáris politika

A monetáris politika a gazdaságpolitika része, általában a jegybank felelős érte, és elsősorban a pénzmennyiség szabályozásán keresztül tud elérni különböző gazdaságpolitikai célokat. (pl.: infláció leszorítása, nemzetgazdaság élénkítése)

Money market

ld.: Pénzpiac

Moving average

A technikai elemzés egyik eszköze, amellyel az árfolyamok hosszabb távú trendszerű mozgását lehet figyelni, hiszen bizonyos időszak értékeit átlagolja. (=mozgóátlag)

Mozgóátlag

A mozgóátlag a technikai elemzés egyik eszköze, amellyel az árfolyamok hosszabb távú trendszerű mozgását lehet figyelni, hiszen bizonyos időszak értékeit átlagolja. (=Moving average)

N

Nettó pozíció

gy adott instrumentumban lévő vételek és eladások különbségének abszolút értéke. Erre a termékre vetítve éppen a kitettség mértékét adja meg.

Nyitott pozíció

Egy adott pillanatban az ügyfél számlán megjelenő le nem zárt pozíciók, vagyis ahol az árfolyam elmozdulása módosítja az eredményünket.

O

OCO

A OCO (One Cancels the Other) egy megbízás típus, amely két különböző megbízást kapcsol össze azzal a feltétellel, hogy amennyiben az egyik teljesül, akkor a másik érvényét veszti.

OTC

Az OTC (Over the Counter) megnevezés a tőzsdén kívüli piacok összefoglaló neve.

Offer

Az árfolyam jegyzésnek az Eladási oldala, vagyis az az árfolyam, amelyen vásárolni tudunk.

Order

ld.: Megbízás

Overnight (O/N) ügylet

Az adott kereskedési napról a következő kereskedési napra (T+1) kötött megállapodás.

P

Partner kockázat

Amikor tőzsdén kívüli kereskedésről beszálünk, akkor a megállapodások kétoldali, vagyis bilaterális módon történnek. Ilyenkor a partner nem teljesítésének kockázatát kell mérni, vagyis, hogy mennyi az esélye annak, hogy a megvásárolt termék, vagy az eladott termék ellenértéke nem érkezik meg a számlánkra.

Pip

A devizapiacon azt az egységet jelöli, amely egy devizapár általában vett legkisebb elmozdulása lehet. Ez a tizedes osztástól függetlenül a devizakereszt árának 5. számjegye. (=pont)

Pont

A devizapiacon azt az egységet jelöli, amely egy devizapár általában vett legkisebb elmozdulása lehet. Ez a tizedes osztástól függetlenül a devizakereszt árának 5. számjegye. (=pip)

Pozíció

A befektetési piacokon a pozíció azt jelenti, hogy valamely termékben kockázatvállalás történt, vagyis rendelkezem valamilyen termékkel, vagy termékre szóló derivatívával.

Pozíciót nyit

Valamely termék, vagy termékre szóló derivatíva esetén a kockázat vállalás kezdete, vagyis a piacra lépés.

Profit taking

Nyereséget realizáló megbízás, vagyis egy nyitott kötéshez kitett záró megbízás, amelynek teljesülése esetén az ügyfél nyereséget könyvelhet el. (=Take Profit)

Pénzpiac

A pénzpiac a rövid lejáratú pénzek kereskedési helyszíne. A néhány napos kölcsönöktől egészen az egyéves lejáratú hitelekig minden hitelforma ide tartozik. Fő jellemzője, hogy a pénzpiaci kölcsönök forrása nemcsak a megtakarítás, hanem a fogyasztásra még el nem költött jövedelem is.

Pénzpiaci alap

Olyan befektetési alap, amelynek portfóliójában kizárólag rövid lejáratú instrumentumok szerepelhetnek.

R

RSI

ld: Relativ Strenth Index

Rally

Jelentős áremelkedés viszonylag rövid időn belül.

Relativ strenth index

A technikai elemzés egyik eszköze. Egy indikátor, amely az árfolyam relatív erejét, vagy erőtlenségét mutatja. Százalékos értékéből megállapítható, ha egy termék túladott, vagy túlvett. Rövidített (magyarban is használt) neve az RSI.

Resistance

Más néven ellenállás. A technikai elemzésben használt vonal, amely múlt értékeiből kiindulva meghatároz egy felső szintet, amin az árfolyam várhatóan nehezen tud majd átjutni.

Roll-over

Egy nyitott pozíció távolabbi határidóre történő továbbkötése, vagyis ugyanazon az árfolyamon az eredeti pozíció lezárása és egy új pozíció nyitása.

S

Short

Eladási pozíció

Shortol

Eladási pozíciót nyit, vagyis az árfolyamok csökkenésére számít. (Részvények esetében egy kölcsön szerződés segítségével tudja úgy eladni az adott részvényt a piacon, hogy valójában nem rendelkezik vele.)

Spot

ld.: Azonnali ügylet

Spread

Az árfolyamjegyzésben a vételi és eladási ár közötti különbség.

Square(d) pozíció

A vételek és eladások mennyisége egy adott termékre nézve éppen megegyezik. (lehet 0 is)

Stop-loss

Olyan megbízás típus, amely a veszteség maximalizálására ad lehetőséget, vagyis egy előre meghatározott szinten aktiválódó záró megbízást jelent. Veszélye, hogy aktiválást követően a legközelebb elérhető áron teljesül, ami illikvid piacon akár jelentős távolságra is lehet a megbízási ártól.

Support

Más néven alátámasztás. A technikai elemzésben használt vonal, amely múlt értékeiből kiindulva meghatároz egy alsó szintet, amin az árfolyam várhatóan nehezen tud majd átjutni.

Szabványosított termék

Elsősorban a tőzsdéken jellemző, hogy a termékek egységesítése történik meg, vagyis mennyiségben és minőségben is konkretizálják a kereskedés tárgyát, annak érdekében, hogy a termék fizikai jelenléte nélkül is minden szereplő tudja, hogy mi a pontos tárgya az adás-vételnek.

Származtatott termék

Olyan termék, amelynek értéke valamely más eszköz értékétől függ.

Származékos piac

Olyan piac (határidős, vagy opciós), ahol az árfolyam mindig egy alaptermék ármozgásához köthető.

T

T+2 nap

Tárgynap, vagyis az éppen aktuális kereskedési naphoz mérten a második kereskedési nap.

Take profit

Nyereséget realizáló megbízás, vagyis egy nyitott kötéshez kitett záró megbízás, amelynek teljesülése esetén az ügyfél nyereséget könyvelhet el. (=Profit Taking)

Technikai elemzés

A technikai elemzés kizárólag a piaci adatok, azaz az árfolyam és a forgalom figyelembevételével határoz meg prognózisokat. Alap feltételezése, hogy az árfolyam adott pillanatban valamennyi elérhető információt tartalmazza már.

Tom/next (T/N) ügylet

A kereskedési napot követő (T+1) napról indított, az azt követő kereskedési napra (T+2) kötött megállapodás.

Trend

Trendnek nevezzük az árfolyamok hosszabb idejű egyirányú mozgását, még akkor is, ha közben rövidebb ideig ellentétes irányban is mozog. Az emelkedő trendben az árfolyam egyre magasabb mélypontokat, míg a csökkenő trendben egyre alacsonyabb csúcsokat produkál.

Trendcsatorna

A trendcsatorna az egymást követő mélypontok és csúcsok összekötésével felrajzolható két párhozamos egyenes.

Támasz

Más néven alátámasztás. A technikai elemzésben használt vonal, amely múlt értékeiből kiindulva meghatároz egy alsó szintet, amin az árfolyam várhatóan nehezen tud majd átjutni.

Tőkejavak

Termelésben alkalmazott mesterséges eszközök, gépek, épületek, felszerelések, alkatrészek, valamint az ezek feletti rendelkezést képviselő pénz és értékpapírok.

Tőkepiac

A tőkepiac a hosszú lejáratú kölcsönök valamint a részvények piaca, amely a pénzpiaccal ellentétben kizárólag a megtakarításokra támaszkodik, azokat alakítja át befektetéssé. Angol jelentése: Capital market.

Tőkeáramlás

A megtakarítások áramlásának iránya az országhatárok átlépését figyelembe véve.

Tőkeáttétel

A tőkeáttétel olyan elszámolás alapú piacokon van jelen, ahol a kereskedési felek nem várnak el egymástól tényleges szállítást, csak az árfolyam különbözet alapján történő elszámolást. Ennek tükrében nem kell egy adott ügylet teljes ellenértékét rendelkezésre bocsátani, csupán annak egy meghatározott százalékát. Az így kialakult hányados, vagyis hogy a ténylegesen megmozgatott tőkeértéknek mekkora részét kell letétbe helyezni, mutatja a tőkeáttétel mértékét.

Tőzsde

A tőzsde a helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, vagyis valamely szabványosított termék (értékpapír, deviza, nemesfém, mezőgazdasági termény) adott egységeinek szabályozott piaca.

V

Valuta

A valuta az adott ország jegybankjával szembeni követelés, vagyis a forgalomban lévő készpénz teljes mennyisége.

Volatilitás

Egy termék árának ingadozását fejezi ki adott időszakra nézve. Minél magasabb az értéke annál nagyobb kilengések jellemzik az instrumentumot.

Vásárlóerő-paritás

A vásárlóerő-paritás (angolul ?purchasing power parity?, rövidítve PPP) egy közgazdasági módszer egy alternatív árfolyam kiszámítására két valuta között. Egy adott deviza értéke kifejezve termékekben egy másik devizához viszonyítva. Ugynannak a terméknek, vagy termékkosárnak az ára adott országok összehasonlításában.